Inicio

Bienvenidos sean a nuestra pagina web de la Provincia de América Central y El Caribe.  Somos una nueva unidad de trabajo de los Misioneros Redentoristas. Una comunidad religiosa al servicio de los más pobres y abandonados.   Esta es tu familia, ven Jesús te llama...


Byenveni nan paj wèb nou an nan pwovens Amerik Santral ak Karayib la. Nou se yon nouvo inite travay Misyonè Redemptoris yo. Yon kominote relijye nan sèvis moun ki pi pòv ak moun ki pi abandone yo. Sa a se fanmi ou, vini Jezi nan flanm dife...

P. Raphael Thierry, C.Ss.R.

Superior Provincial

Noticias Redentoristas

Nouvèl Redemptoris


Podrás encontrar las últimas novedades de la Provincia y de la familia redentorista. 

¨Juntos como Iglesia Misionera...¨


Ou ka jwenn dènye nouvèl ki soti nan pwovens lan ak fanmi Redemptoris la.

¨Ansanm kòm yon Legliz Misyonè...¨

Ordenación Sacerdotal José Peña, C.Ss.R.
web con historia (3)
Pastoral Juvenil Vocacional Redentorista
frases redentoristas  (2)
hait3
haito 5
haito 2
web con historia (2)
WhatsApp Image 2023-08-03 at 10.13.37 AM (1)
WhatsApp Image 2023-08-03 at 10.13.38 AM (2)
WhatsApp Image 2023-08-03 at 8.12.02 AM
WhatsApp Image 2023-08-03 at 8.11.56 AM
WhatsApp Image 2023-08-03 at 8.12.01 AM (1)
WhatsApp Image 2023-08-02 at 1.49.19 PM
WhatsApp Image 2023-08-02 at 1.48.53 PM
WhatsApp Image 2023-08-02 at 1.51.58 PM
WhatsApp Image 2023-08-02 at 1.49.33 PM
WhatsApp Image 2023-08-03 at 8.12.00 AM
WhatsApp Image 2023-08-01 at 8.13.47 PM
WhatsApp Image 2023-07-31 at 7.52.24 PM
WhatsApp Image 2023-07-31 at 7.53.11 PM
WhatsApp Image 2023-07-31 at 7.53.57 PM
WhatsApp Image 2023-07-31 at 7.52.20 PM
WhatsApp Image 2023-08-03 at 12.20.36 PM
WhatsApp Image 2023-08-03 at 12.20.45 PM
WhatsApp Image 2023-08-03 at 12.20.46 PM
WhatsApp Image 2023-08-03 at 12.20.48 PM
WhatsApp Image 2023-08-03 at 12.20.51 PM
WhatsApp Image 2023-08-03 at 12.20.57 PM
WhatsApp Image 2023-08-03 at 12.21.00 PM
WhatsApp Image 2023-08-03 at 12.21.01 PM
WhatsApp Image 2023-08-03 at 12.21.31 PM
WhatsApp Image 2023-08-03 at 12.21.32 PM
WhatsApp Image 2023-08-03 at 12.21.33 PM (1)
WhatsApp Image 2023-08-03 at 12.21.33 PM
WhatsApp Image 2023-08-03 at 12.21.34 PM (1)
WhatsApp Image 2023-08-03 at 12.21.34 PM
WhatsApp Image 2023-08-03 at 12.21.36 PM (1)
WhatsApp Image 2023-08-03 at 12.21.36 PM
WhatsApp Image 2023-08-03 at 12.21.45 PM
WhatsApp Image 2023-08-03 at 12.21.47 PM
WhatsApp Image 2023-08-03 at 12.21.49 PM
WhatsApp Image 2023-08-03 at 12.22.00 PM
WhatsApp Image 2023-08-03 at 12.22.03 PM
WhatsApp Image 2023-08-03 at 12.22.04 PM
WhatsApp Image 2023-08-03 at 12.22.05 PM
WhatsApp Image 2023-08-03 at 12.22.09 PM


Búscanos en las redes sociales como @Mredentorista

Jwenn nou sou rezo sosyal yo kòm @Mredentorista


Derechos Reservados

Misioneros Redentoristas / Provincia América Central y El Caribe

Tout dwa rezèveMisyonè Redemptoris / Amerik Santral ak Pwovens Karayib la
Copyright © 2023 www.mredentoristas.com

All rights reserved