Inicio
cssr resu
cssr FR PASCUA

Bienvenidos sean a nuestra pagina web de la Provincia Madre del Perpetuo Socorro (América Central y El Caribe).  Somos una nueva unidad de trabajo de los Misioneros Redentoristas. Una comunidad religiosa al servicio de los más pobres y abandonados.  Esta es tu familia, ven Jesús te llama...


Byenvini sou paj wèb nou an nan pwovens Amerik Santral ak Karayib la. Nou se yon nouvo inite kap travay kòm Misyonè Redanmtoris yo. Yon kominote relijye nan sèvis moun ki pi pòv ak moun ki pi abandone yo. Sa a se fanmi ou. Vini, Jezi ap relew ...

P. Raphäel Thierry, C.Ss.R.

Superior Provincial

Noticias Redentoristas

Nouvèl Redemptoris


Podrás encontrar las últimas novedades de la Provincia y de la familia redentorista. 

¨Juntos como Iglesia Misionera...¨


Ou ka jwenn dènye nouvèl ki soti nan pwovens lan ak fanmi Redemptoris la.

¨Ansanm kòm yon Legliz Misyonè...¨


Búscanos en las redes sociales como @Mredentorista

Jwenn nou sou rezo sosyal yo kòm @MredentoristaCopyright © 2023 www.mredentoristas.com

All rights reservedDerechos Reservados

Misioneros Redentoristas / Provincia América Central y El Caribe

Tout dwa rezèveMisyonè Redemptoris / Amerik Santral ak Pwovens Karayib la